اصل ماجراااااا

برای مردی که از سر کار بر می گردد، هیچ چیز مهم تر و خوشحال کننده تر از شما نیست، در حالی که لبخندی بر لب و فنجانی چای منتظر بازگشت او بوده اید . . . پیشاپیش یادآوری کنید که شاید اصل ماجرا یک سوء تفاهم باشد و غرض از صحبت رفع کردن آن است. . .
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: لباس های خود را بشویید، موهایتان را اصلاح کنید، مسواک بزنید، خود را آراسته سازید، و نظافت کنید، چرا که بنی اسرائیل این کارها را نمی کردند. در نتیجه زنانشان به زنا افتادند. . . تاریخ دمشق/ج3/ص 124
امام کاظم علیه السلام: آراسته بودن مرد برای ن، از عواملی است که بر پاکدامنی زن می افزاید. . . مکارم الاخلاق/ص 218/ح641