یک توصیه دلنشین...

دخترها و پسرها به دنبال ایده آل نباشند.


http://www.parskhatoon.com/wp-content/uploads/2013/11/parskhatoon-by-hamsare-ide-al-4.jpg

در امر ازدواج، هیچکس ایده آل نیست. انسان نمی تواند ایده آل خود را پیدا کند. باید بسازد و زندگی کند.

خداوند انشالله زندگی را شیرین خواهد کرد و به آنها برکت خواهد داد و ان شالله مورد رضایت الهی قرار خواهد گرفت.بیانات رهبری/خطبه مورخ 1376/9/6