سبک زندگی..

اگربه رستگاری معنوی هم اعتقادی نداشته باشیم برای زندگی راحت زندگی برخوردارازامنیت روانی واخلاقی بازپرداختن به سبک زندگی مهم است...
1391.7.23
امام خامنه ای.مدظله العالی.