لحظه های نااااااب زندگی!!پیشنهادمیکنم ازدستش نده}

لحظه های زندگی مان را دریابیم

بدون توجه روزها را می گذرانیم 
خیلی کم می خندیم 
خیلی تند رانندگی می کنیم 
خیلی زود عصبانی می شویم 
تا دیروقت بیدار می مانیم 
خیلی خسته از خواب برمی خیزیم 
خیلی کم مطالعه می کنیم 
اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و خیلی به ندرت دعا می کنیم 

دارایی هایمان چندین برابر، اما ارزش هایمان کمتر شده است 
خیلی زیاد صحبت می کنیم، خیلی کم مهر می ورزیم 
و خیلی زیاد دروغ می گوییم 

زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما زندگی کردن را نه 
به زندگی، تنها سال های عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سال های عمرمان 

ما ساختمان های بلندتر داریم اما طبایعی پست تر 
بزرگراه هایمان پهن تر شده اند اما خودمان تنگ نظرتر شده ایم 
بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم 
بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم 
ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم 
فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضا درون را نه 
ما اتم را شکافته ایم اما تعصبات خود را نشکسته ایم 

بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم 
بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر به انجام می رسانیم 
عجله کردن را آموخته ایم و صبر کردن را نه 
درآمدهای بیشتری داریم اما اصول اخلاقی کمتری 
کامپیوترهای بیشتری می سازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم، اما ارتباطات کمتری داریم 

ما کمیت بیشتری داریم اما کیفیت کمتری 
اکنون زمان غذاهای زودپخت اما دیرهضم است 
مردمی بلند قامت اما شخصیت هایی پست 
سودهای فوق العاده اما روابط سطحی
فرصت بیشتر اما تفریح کمتر 
تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر 
درآمد بیشتر اما جدایی بیشتر 
منازل رویایی اما خانواده های از هم پاشیده 

بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم 
از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیت های خاص نگذارید 
زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است 

در جستجوی دانش باشید، بیشتر بخوانید 

در ایوان بنشینید و چشم انداز پیش رویتان را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید 


برگرفته ازوب همیشه دراوج

زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی که دوست دارید را ببینید 

زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای از لحظه های لذتبخش است 

از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید 
عباراتی مانند "یکی از این روزها" و "روزی" را از فرهنگ لغت خود خارج کنید 
بیایید نامه ای را که قصد داشتیم "یکی از این روزها" بنویسیم همین امروز بنویسیم 
بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم 

هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تأخیر نیندازید 
هر روز، هر ساعت و هر دقیقه از زندگی خاص است و شما نمی دانید که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد 
... 
بیایید لحظه های زندگی را دریابیم