زبان

حدیث (2) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

مَن کانَ یُؤمِنُ بِاللّه  وَالیَومِ الخِرِ فَلیَقُل خَیرا أَو لِیَسکُت؛
هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یا سکوت نماید.

 نهج الفصاحه، ح 2915