مهم نیبست!!!

مهم نیست!!
مهم نیست که شیرباشی یاآهومهم اینه که:
باتمام توان شروع به دویدن کنی...
همین الان برای خودت یه تصمیم بگیر!!