تلنگری برروح


من که خودم هرچی میشینم فکرمیکنم به هیچ نتیجه ای نمیرسم!!!

به هیج نتیجه ای نمیرسم جزاینکه درآخربه خودم بگم توکه ادعای شیعه بودن میکنی وتااسم امام حسین میادسرت راباافتخاربالامیگیری ومیگی من شیعشون هستم تاحالانشستی باخودت فکرکنی ویژگیه یه شیعه واقعی چیه؟؟

بدون رودربایستی باخودت نشستی ویژگیهای مثبت ومنفیت رابنویسی ودرجهت تقویت یاکاهش اوناقدم برداری؟؟؟

یه برنامه معرفتی علمی ورزشی اخلاقی واسه خودت بریزی وتمام تلاشت رابکنی لااقل 10درصداون راعملی کنی به این نیت که امام حسین.ع. به داشتن شیعه ای مثل توافتخارکنه؟؟

تاحالاشده؟؟؟؟http://www.geoworldonline.com/wp-content/uploads/2012/07/Muharram-Wallpapers-52.jpg


برچسب‌ها: تلنگری برروح