توجه توجه

قابل توجه دوستان عزیزاصفهانی وشهرکردیم!!!!!!!

جلسات هفتگی حاج آقاداستان پور

جلساتی بسیارجذاب وناب برای شماجوانان عزیزکه نیازداریدبه بودن دراین جلسات که مخصوص شماجوانان بانشاط است....

اگراحساس میکنیدکه حضورداشته باشیددرجلساتی که فقط جوانان درآن هستن حتمابیایید...

اگراحساس میکنیدکه نیازداریدهرهفته باجوانان درمسیراهداقتان هم عهدشویدحتمابیایید...

اگر.......

اگر...

منتظرتان هستم.

اصفهان:چهارشنبه هاساعت 3.30.خ آمادگاه.روبروی هتل عباسی.تالارسوره

شهرکرد:سه شنبه هاساعت3.حسینیه اعظم شهرکرد{فک کنم میشه خیابان سعدی}

البته جلسه مخصوص خانم هامیباشد

ورودآقایان ممنوع!!!!!!!http://fadaeianhosein.ir/wp-content/uploads/d.jpg


برچسب‌ها: پاتوق جوانان