خوش اومدی ای دوست به وبلاگم...


دلم میخواهد


خانه ای داشته باشم پر دوست


کنج هر دیوارش


دوستهایم بنشینند آرام


گل بگو گل بشنو


هرکسی میخواهد


وارد خانه پر عشق وصفایم گردد


یک سبد بوی گل سرخ


به من هدیه کند


شرط وارد گشتن


شستشوی دلهاست


شرط آن داشتن


یک دل بی رنگ وریاست


بر درش برگ گلی میکوبم


روی آن با قلم سبز بهار


مینویسم ای یار


خانه ما اینجاست


تا که سهراب نپرسد دیگر


خانه دوست کجاست؟؟